گواهینامه ها

مجوز ازسازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری (بند ب )

مجوز گردشگری سلامت

عضویت در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران

گواهینامه ثبت علائم تجاری از اداره کل مالکیت صنعتی

عضویت در اتحادیه کسب و کار الکترونیک کشوری

عضویت درلیست شرکت های دانش بنیان

عضویت در اتاق بازرگانی ایران

عضویت در انجمن صنفی ایران

عضویت در انجمن صنفی تهران

عضویت در خبرنامه